IT

Tutaj wszyscy trzymają się razem

W naszym dziale IT pracownicy odpowiadają za gotowość operacyjną w każdym z naszych oddziałów i zajmują się zróżnicowanym zakresem nowoczesnych usług IT. Wspierają użytkowników I i II poziomu oraz pozostają w ścisłym kontakcie z zewnętrznymi dostawcami usług.

Nasz zespół IT jest pierwszym punktem kontaktowym w przypadku problemów technicznych i zajmuje się administracją używanych systemów operacyjnych oraz naszym wirtualnym środowiskiem serwerowym. Zespół ten dba również o usługi sieciowe i serwerowe oraz dokumentuje wszystkie procesy IT.

Nasz dział IT jest również ważnym elementem planowania i realizacji różnych projektów.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu IT powinnaś/powinieneś pracować w sposób zorientowany na rozwiązania i skrupulatny, lubić pracę z ludźmi i mieć doświadczenie jako administrator systemów IT.

Zostań częścią
naszego zespołu!

Nasze oferty pracy