W drodze

Tu nigdy nie jest nudno

Każdego dnia nasza flota przemierza drogi Europy, współpracując z naszym działem dyspozytorskim, aby zapewnić bezpieczny, czysty i punktualny transport. Stanowią oni ważną i nieodzowną część naszej firmy, dlatego są wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt. Nie tylko bezpieczeństwo naszej floty, ale również wysoki poziom komfortu kierowcy jest naszym priorytetem przy wyborze sprzętu.

Dzięki naszym pracownikom biura opiekunów kierowców nasi kierowcy zawsze mają osobę kontaktową po swojej stronie. Nasi zmotywowani i odpowiedzialni pracownicy są regularnie szkoleni i specjalnie wykwalifikowani do warunków panujących w ich codziennej pracy, a także do wymagającego obchodzenia się z produktami, które transportujemy. Poprzez ciągłe szkolenia kierowców wspieramy ich w codziennej pracy, aby spełniali nasze wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Ponadto regularne organizujemy zebrania w celu wymiany informacji z kierownictwem, dysponentami i biurem opiekunów kierowców.

Jeśli chciał(a)byś dołączyć do naszej floty powinienaś/powinneś posiadać prawo jazdy kategorii C/CE z modułem 95 / kartą kwalifikacji kierowcy, uprawnienia ADR oraz doświadczenie w pracy na cysternach.

Zostań częścią
naszego zespołu!

Nasze oferty pracy